پيشگامان ارتباط هوشمند

(سهامی خاص)

... پيشگام در فناوری های مكان محور ...

سيستم های رديابی و مديريت ناوگان

پروژه ها

شركت پيشگامان ارتباط هوشمند از سال 1383 در زمينه طراحی و اجرای پروژه های مكان محور و موقعيت يابی در سطح ملی فعاليت داشته است

سرويس رديابی ناونگار

 

 

 

سرويس رديابی پايه

 

 

 

 

سرويس رديابی موج

 

 

 

ردياب های خودرويی .

ردياب های پرسنلی .

 ردياب های مگنتی .

ورود كاربران

برای دريافت اكانت تست، لطفا با شركت تماس بگبربد

ردياب های ماهواره ای .

كنترل از راه دور پيامكی .

ردياب تلفن همراه .

محصولات

© 2014 All rights reserved ICP Co.